Algemene Voorwaarden Dock C CruisePartners

 

Dock C CruisePartners B.V. (KVK 32135492) is aangesloten bij de ANVR.

De ANVR hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en informatie daarover. De reizen op deze website worden aangeboden door de ANVR-reisvoorwaarden die van toepassing zijn op alle aanbiedingen op deze website tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is.

Als de reis is samengesteld uit reisdiensten van verschillende dienstverleners zijn
aanvullend ook de voorwaarden van die dienstverleners van toepassing, die echter geen afbreuk mogen doen aan de ANVR reisvoorwaarden of de wettelijke rechten. Als aanvullende voorwaarden gelden vermelden we dat expliciet.

U vindt hieronder de voorwaarden die van toepassing zijn op onze reizen.

 

De navolgende bepalingen zijn door Dock C CruisePartners zelf vastgesteld. Hierover heeft wat betreft de inhoud van deze artikelen geen overleg plaatsgevonden tussen ANVR en Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad. Behoudens de in de voorwaarden zelf toegestane afwijkingen kunnen deze eigen bepalingen geen afbreuk doen aan de ANVR-Reisvoorwaarden en zijn uitsluitend bedoeld als aanvulling op de ANVR-Reisvoorwaarden daar waar dat vermeld staat in de ANVR-voorwaarden zelf en/of om de positie van de reiziger verder te versterken.

Dock C CruisePartners (KVK 32135492) is aangesloten bij Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) en dus is ook de garantieregeling van SGR van toepassing. U kunt dit controleren op www.sgr.nl Bij financieel onvermogen van ons en/of een dienstverlener die bij SGR is aangesloten, kunt u -als en voor zover de regeling daarin voorziet- aanspraak maken op de garantieregeling. Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als wij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.
(www.sgr.nl/garantieregeling).

Dock C CruisePartners (KVK 32135492) is ook aangesloten bij het Calamiteitenfonds(CF) en dus is de garantieregeling van CF van
toepassing. U kunt dit controleren op www.calamiteitenfonds.nl.

Bij een calamiteit kunt u -als en voor zover de regeling daarin voorziet- aanspraak maken op de
garantieregeling van het CF (www.calamiteitenfonds.nl/garantieregeling).

De garantie van het Calamiteitenfonds houdt in dat u als reiziger die deelneemt aan een reis waarop de garantie van toepassing is:

  • (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
  • de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

Op het vervoer dat wordt uitgevoerd door (Nederlandse) luchtvaartmaatschappijen, trein-, ferry- en
busmaatschappijen zijn de algemene voorwaarden van die vervoersmaatschappijen van toepassing.
Deze voorwaarden heeft u ontvangen, en zijn te vinden op hun websites of te lezen op
www.anvr.nl/vervoersvoorwaarden.

Als het noodzakelijk is voor een goede uitvoering van deze reisovereenkomst geven wij uw gegevens
door aan de dienstverlener(s). Als u hier geen prijs op stelt, kunt u dit aan ons doorgeven, maar dan
zijn wij niet aansprakelijk als die diensten niet of niet juist kunnen worden uitgevoerd, omdat deze
gegevens ontbreken.

Wettelijke informatie

De combinatie van reisdiensten die u worden aangeboden, is een pakketreis in de zin van Richtlijn (EU)
2015/2302. Bijgevolg kunt u aanspraak maken op alle EU-rechten die voor pakketreizen gelden. Wij
zijn ten volle verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de volledige pakketreis. Wij beschikken
ook over de wettelijke verplichte bescherming om u terug te betalen en, indien het vervoer in de
pakketreis is inbegrepen, te repatriëren ingeval wij insolvent worden. Meer informatie over
basisrechten krachtens Richtlijn (EU) 2015/2302.

Better Holidays

Bij het samenstellen van onze reizen houden we rekening met mensen, milieu, natuur en cultuur, zodat de vakantie niet alleen voor jou bijzonder is, maar ook de komende generaties kunnen genieten van aantrekkelijke bestemmingen.

Of het nu gaat om vakanties waarbij je geniet van ongerepte natuur, de lokale cultuur beleeft, nieuwe mensen ontmoet of een heerlijk lokaal gerecht proeft; samen werken we aan vakanties die zorgen voor betere plekken en mooiere ervaringen. En daarmee leveren we een belangrijke bijdrage aan de duurzame ontwikkelingen op de bestemming. Voor jou als reiziger, maar ook voor de mensen die op de vakantiebestemming waren.

Bestrijding kindersekstoerisme

Wij steunen actief de ANVR en ACPAT/Defence for children in de bestrijding van kindersekstoerisme in vakantielanden. Wij nodigen jou uit met ons alert te zijn en vermoedens van seksueel misbruik van kinderen te melden op www.meldkindersekstoerisme.nl
informatie is bij de reisleiding beschikbaar.

 

image_pdfimage_print