Milieubeleid

Ons milieubeleid

Onze doelstellingen

De sector toerisme en recreatie is in hoge mate afhankelijk van mens en milieu. De aantrekkelijkheid van de leefomgeving is immers een belangrijk onderdeel van ons toeristisch product. Voor de zorg voor het milieu als onderdeel van verantwoord ondernemen is de laatste jaren steeds meer aandacht ontstaan, zowel vanuit de branche als vanuit de klant. Ook DockC CruisePartners kan een belangrijke bijdrage leveren aan de zorg van het milieu, in brede zin. In deze milieubeleidsverklaring wordt aangegeven welke doelstellingen DockC CruisePartners op dit terrein nastreeft. Deze doelstellingen vormen het uitgangspunt voor de milieuactiviteiten van DockC CruisePartners en dragen op deze wijze bij aan een eenduidig en herkenbaar milieubeleid.

Milieu en duurzaamheid worden, naast aspecten als kwaliteit en kosten, als volwaardig criterium meegenomen bij:

• De productie en verspreiding van drukwerk
• Verzenden van reisbescheiden (bij voorkeur digitaal)
• De verkoop van producten (souvenirs, gidsen etc.)
• Voorlichting aan de consument
• De samenstelling van het aangeboden product

Om de hiernaast genoemde doelstellingen te bereiken zal DockC CruisePartners zich vergaand inspannen en inzetten. Hiervoor zullen tijd en middelen worden vrijgemaakt en milieuzorg zal als aandachtspunt periodiek in het overleg worden opgenomen. Daarnaast zullen initiatieven van medewerkers om de negatieve milieueffecten van de producten en diensten van DockC CruisePartners te verminderen zoveel mogelijk worden gestimuleerd.

DockC CruisePartners streeft o.a. de volgende doelstellingen na:

• Het voldoen aan milieuwet- en regelgeving
• Opname van de zorg voor het milieu als een volwaardig onderdeel van de bedrijfsvoering
• Uitwisseling van kennis op het gebied van milieuzorg
• Minimaliseren van de milieubelasting die samenhangt met de producten en diensten van DockC CruisePartners.

U kunt een bijdrage leveren

Let op bij het kopen van souvenirs. Voorwerpen die zijn gemaakt van (delen van) wilde dieren zijn meestal afkomstig van bedreigde diersoorten. Zoals snijwerken van olifantenivoor, handtasjes van reptielenleer en sieraden gemaakt van schildpaddenschilden. Men verwacht dat in 2030 twintig procent van alle diersoorten uitgestorven zijn, mede door stropersactiviteiten ten behoeve van het toerisme. Toeristen zijn zich vaak niet bewust van de bloedige voorgeschiedenis van de souvenirtjes die ze kopen. Als u souvenirs in wilt slaan: koop dan bewust.

Reist u naar Japan? Dan is het heel aanlokkelijk om van de fameuze haaienvinnensoep te proeven dat hier een waar statussymbool is. Maar wist u dat vanwege deze soep diverse haaiensoorten op een wrede manier worden gedood en met uitsterven worden bedreigd? In de Europese Unie is deze soep daarom illegaal. Bovendien wordt de smaak van de soep niet bepaald door de haaienvinnen – deze zijn namelijk smakeloos – maar door de kip. Wat smaak betreft kunt dus even goed kiezen voor soep waarin alleen kip is verwerkt. Scheelt ook meteen in de portemonnee!

Wanneer u gaat snorkelen kunt u het beste rechtstreeks vanaf het schip of via zandgrond of een pier het water in gaan. Lopen over koraal is desastreus, net als het aanraken ervan, zelfs als het dood lijkt. Als koraal afbreekt sterft zowel het koraal als de dieren die er in leven. Ga niet mee met excursies die hun anker neerlaten ín het rif en koop nooit souvenirs als koralen, schelpen of sponzen. Deze zijn vaak met geweld uit hun natuurlijke omgeving verwijderd. Bovendien riskeert u een hoge boete bij de douane. Ook een stukje dood koraal gevonden op het strand, mag u niet meenemen. Lees meer over wat u wel en niet mag invoeren op de website van de belastingdienst. Hier kunt u ook de handige app downloaden.

Greenseat

We willen u wijzen op de mogelijkheid om uw CO2-uitstoot te compenseren via GreenSeat. GreenSeat is een organisatie die reizigers in staat stelt de schadelijke CO2-uitstoot van  reizen voor het klimaat te compenseren en ervoor te zorgen dat de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer niet verder stijgt. Uw bijdrage om de CO2-uitstoot te compenseren wordt zowel geïnvesteerd in het planten en beschermen van bossen die de schadelijke uitstoot van uw reis uit de lucht te halen als in duurzame energieprojecten.

U kunt daaraan meewerken door een kleine financiële bijdrage te leveren voor elke reis die u boekt. Meer informatie en de mogelijkheid om uw bijdrage te leveren aan een beter leefklimaat vindt u op www.greenseat.nl.

Beleef de perfecte vakantie met Dock C CruisePartners

Uw persoonlijke cruisespecialist en adviseur in cruisevakanties

Bel of mail ons voor al uw vragen.