Dock C Cruisepartners is aangesloten bij de volgende branche-organisaties

CLIA

CLIA – Cruise Lines International Association

Dock C Cruiseparters is aangesloten als erkend cruise specialist bij de Cruise Lines International Association (CLIA). De CLIA is ‘s werelds grootste branche-associatie van cruiserederijen in Noord- en Zuid-Amerika, Europa, Azië en Australië. CLIA behartigt de belangen van cruiserederijen, reisagenten en beleidsmakers binnen de cruise industrie.

CLIA Netherlands valt onder de verantwoording van CLIA Europa en stelt zich ten doel om de totale cruisemarkt in Nederland te vergroten d.m.v. het op neutrale wijze verstrekken van informatie, het geven van educatie en het in de meest brede zin van het woord promoten van het cruiseproduct als een bereikbare en geweldige vakantie ervaring.

De erkenning door de CLIA maakt Dock C Cruiseparters uw ideale reisagent om uw cruise vakantie te boeken!

Dock C Cruisepartners is aangesloten bij de ANVR. Bekijk ons ANVR-certificaat

Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van de reizen en van de informatie daarover. De reizen op deze website worden aangeboden onder het beding dat de ANVR-boekingsvoorwaarden van toepassing zijn op alle aanbiedingen op deze website tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is.

Klik hier voor het lezen en opslaan van de ANVR-boekingsvoorwaarden en overige belangrijke informatie.

Op het aanvraagformulier dient u aan te vinken dat u kennis hebt genomen van de toepasselijke ANVR-boekingsvoorwaarden en overige informatie en daarmee akkoord gaat.

Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR)

Dock C Cruisepartners (KvK nr: 32135492) is aangesloten bij SGR. U kunt dit controleren via www.sgr.nl.

Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen.

Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

Ons bedrijf is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen.

Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:

(een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren
de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren
Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

Beleef de perfecte vakantie met Dock C CruisePartners

Uw persoonlijke cruisespecialist en adviseur in cruisevakanties

Bel of mail ons voor al uw vragen.